• 40 Etiket, 1993 yılında kuruluşundan başlayarak, tekstil sektörüne yönelik etiketler üretmektedir.
  Kurulduğu yılda, üretimine, hakiki ve suni deri ile başlayan firmamız, ilerleyen yıllarla birlikte kendi alanında etkin üretim yapmak amacıyla makina parkurunu sürekli olarak genişletmiş, üretimini değişik tekniklerle destekleyerek geliştirmiştir. Bu gelişimin yıllara göre dağılımı şöyledir:

  • 40 Etiket, has been producing labels for textile industry, since its foundation in 1993. It started with real and synthetic leather labels and has continuously extended its machinery park in order to achieve an efficient production in its field and has improved its production capacity with various new techniques. Below are the milestones of this improvement:
 • 1994 – Serigrafi baskı tekniği ile deri, jakron, kumas, pvc vb. malzemelerden etiket üretimi.
  • Production of labels with serigraphic printing technique from materials such as leather, jacron, fabric, PVC etc.
 • 1995 – Rulo yıkama talimatı ile fleffaf, kuşe çıkartma üretimi. Rulo varak, yaldız, saten çıkartma üretimi. Özellikle blue jean’de kullanılan jakron kağıdının ithalatının gerçekleştirilmesi.
  • Production of roll care labels and transparent glossy stickers – Production of roll foil, gild, satin stickers – Import of the jacron paper, used particularly for blue-jeans.
 • 1996 – Frekans baskılı plastik kumaş baskıları.
  • Plastic fabric prints with the frequency printing technique.
 • 1997 – İtalya’dan getirilen makinalar kullanılarak kauçuk etiket üterimi. Mikroenjeksiyon etiket ve anahtarlık üretimi.
  •  Production of rubber labels with machines imported from Italy. – Production of micro-injection labels and key holders.
 • 1998 – Değişik baskı teknikleri kullanılarak etiket üretimi.
  • Production of labels with various printing techniques.
 • 2004 – Flok baskı.
  • Flock printing.
 • 2005 – Damla etiketlerimizin piyasaya sunumu.
  • Introduction of our doming labels to the market.
 • 2006 – Transfer baskı uygulamaları.
  • Transfer printing applications.
 • 2007 – Kot kumasına silikon baskılar.
  • Silicone printing on the denim fabric.
 • 2008- Frekans baskılı etiketlerin geliştirilmesi.
  • To improve of frequency printing label
 • 2009- Beyaz kumaşa boya vermeyen deri etiket üretimi.
  • Production of non bleeding leather label on white fabric
 • 2009- Ağır yıkamaya dayanıklı deri etiket üretimi ve piyasaya sunumu.
  • Production of high durable leather label and introduce on the market.
 • 2010- Organik etiket üretimi /
  • Production of organic label